Terug

Project Waalwijk - interview met Nathalie Oosterlinck-IJsebaert

19 juni 2023

Nathalie Oosterlinck, Operationeel Directeur bij ZIB, is al een groot deel van de bijna 25 jaar betrokken bij ZIB. Wij stelden een aantal vragen over het nieuwe Project Waalwijk en waarom dit project wordt aangeboden. 

Dit is het eerste project met huisvesting voor arbeidsmigranten. Waarom biedt ZIB Project Waalwijk aan?
De huisvesting van arbeidsmigranten is een landelijke kwestie waar aandacht aan gegeven moet worden. Ook in Waalwijk speelt dit en is er dringend behoefte aan meer huisvesting voor internationale arbeidskrachten. Op bedrijventerrein Haven Acht in Waalwijk, waar de appartementengebouwen worden gerealiseerd, zitten veel bedrijven die een beroep doen op arbeidsmigranten. Een fijne plek om te wonen en ontspannen is voor de arbeidskrachten naast hun werk ook erg belangrijk. Dit nieuwe complex sluit aan bij die formule.

''Ook in Waalwijk is er dringend behoefte aan meer huisvesting voor internationale arbeidskrachten.'' 

Waar wordt naar gekeken bij het aanbieden van een goed project?
We kijken uiteraard naar samenwerking met gedegen partijen. In OTTO Work Force als huurder van het vastgoed hebben we die gevonden. Een goede huurder, een langlopende huurovereenkomst waardoor verrassingen gedurende de looptijd zo veel mogelijk worden voorkomen. Aflossing wordt gedaan uit de jaarlijkse vrije kasstroom. Hiermee heeft het project een lage risicoclassificatie. Daarnaast wordt een opstalrecht gevestigd op de grond waar het complex op wordt gerealiseerd. En er is geen sprake van een bancaire financiering waardoor er geen externe partij is die een hypothecaire inschrijving heeft op het complex.

Kun je wat meer vertellen over de huurder OTTO Work Force?
OTTO Work Force is sinds de oprichting in 2000 uitgegroeid tot een groot gerenommeerd uitzendbureau voor internationale medewerkers. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar en OTTO Work Force zal ook het locatiebeheer van de campus op zich nemen.

OTTO Work Force is werkzaam in 15 Europese landen en daarmee marktleider in Europa. Van de ruim 750.000 internationale flexibele arbeidskrachten in Nederland werkt bijna 20.000 via OTTO Work Force. Het is een professionele partner die zich sterk maakt voor invoering van een functioneel en gereguleerd beleid voor circulaire arbeidsmigratie. De arbeidskrachten worden begeleid van komst in Nederland tot terugkeer naar hun land van herkomst. Recent werd nog bekend gemaakt dat per 1 juli 2023 Gert-Jan Segers, voormalig ChristenUnie-leider, zich aan OTTO Work Force verbindt als strategisch adviseur en kwartiermaker, om een bijdrage te leveren aan een duurzaam migratie- en huisvestingsbeleid voor internationale medewerkers.

Hoe staat het met de bouw van de campus van Project Waalwijk?
De ontwikkelaar is al begonnen met de werkzaamheden voor het bouwgereed maken van het terrein. Als je ter plaatse gaat kijken, wordt duidelijk hoe de locatie vorm krijgt. Vooral in het tweede halfjaar van dit jaar zal er steeds meer zichtbaar zijn. Het ligt in de planning om de huisvesting eind 2023 in gebruik te nemen.

Bij Project Waalwijk kan je investeren via obligaties. Wat is het voordeel hiervan?
Een groot voordeel van het beleggen in obligaties is dat deze op elk gewenst moment overgedragen kunnen worden. Een investeerder is dan dus niet afhankelijk van de vaste aflosmomenten. Er is overigens wel jaarlijkse aflossing voorzien, ieder jaar per 30 juni. De flexibiliteit van de overdracht maakt het mogelijk de obligaties direct te verkopen aan andere investeerders in het project, maar ook aan familie en vrienden. Een overdracht kan via ZIB gerealiseerd worden door een schriftelijke overeenkomst tussen verkoper en koper, onder bepaalde voorwaarden.

De looptijd van Project Waalwijk is 7 jaar, waarom niet 10 jaar?
Op basis van de kasstroom, dat zijn de inkomsten uit verhuur minus de uitgaven voor jaarlijkse kosten en betaling van rente, blijft er jaarlijks een saldo over. Dat saldo wordt benut voor terugbetaling van de inleg aan investeerders. Op basis van die kasstroom kunnen we de obligaties al binnen 7 jaar terugbetalen en hoeft dat geen 10 jaar te duren.

Jullie bieden dit project aan onder de Europese Crowdfundingvergunning, is dat nodig?
Voor het aanbieden van investeringen tot € 5 miljoen aan meerdere investeerders die met een relatief laag bedrag willen instappen, is deze vergunning nodig. Het betekent wel dat we bij het inschrijfproces en de projectdocumentatie gebonden zijn aan regels onder de Wet financieel toezicht. Hierdoor kan het inschrijven misschien als wat omslachtig worden ervaren. We hebben geprobeerd het zo praktisch mogelijk in te richten.

Waarom zouden mensen nu moeten beleggen?
Investeren in obligaties in een vastgoedproject kan een mooie aanvulling zijn op de totale beleggingsportefeuille. Investeren kan bij ons al vanaf € 5.000 (5 obligaties van € 1.000) en daarboven in delen van € 1.000. Investeren is op deze manier dus zeer toegankelijk. De opzet van Project Waalwijk is vergelijkbaar met die van Campus Middelburg, het project dat we in oktober 2022 succesvol hebben gerealiseerd. Bij de projecten kijken we zoveel mogelijk naar een lage risicoclassificering. Onze investeerders ontvangen periodiek rente, een overzichtelijke looptijd van de investering en wij informeren met nieuwsbrieven en jaarlijkse bijeenkomsten. Zo kan er zorgeloos geïnvesteerd worden bij ZIB.

---

Ook deelnemen?
Moch je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over investeren in Project Waalwijk, dan kun je gerust contact met ons opnemen via 0118 - 65 22 70 of info@zibinvestments.nl. Wij helpen je graag! Meer informatie over deelnemen vind je op de projectpagina van Project Waalwijk.