Terug

Wat houdt het klantenonderzoek bij ZIB in?

31 augustus 2021

Wilt u inschrijven in een beleggingsproject? Voordat wij u kunnen accepteren als Investeerder, voeren wij een klantenonderzoek uit. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij namelijk verplicht een klantenonderzoek te verrichten op zowel nieuwe als bestaande beleggers, voordat zij een (nieuwe) investering bij ons kunnen doen. Wij zijn verplicht onze klanten te identificeren en verifiëren, om ongebruikelijke transacties te melden en de organisatiestructuur en herkomst van middelen te onderzoeken. Maar wat houdt het klantenonderzoek precies in? In deze blog leggen wij dit aan u uit.

Inschrijfdocumenten
Om in te schrijven op een beleggingsproject, vult u de bijbehorende Inschrijfdocumenten in. Deze vindt u altijd op de projectpagina van het desbetreffende project en achterin het Informatie Memorandum of Prospectus. Naast het Inschrijfformulier voor een project zijn er nog twee andere formulieren: het Wwft formulier en de (Herhaalde) Investeerderstoets. Op het Wwft-formulier vult u uw persoonlijke gegevens in. Daarbij wordt ook gevraagd of u een politiek prominent persoon (PEP) bent of één van uw directe familieleden. Wanneer dit het geval is, valt u in een andere risicocategorie en zijn wij verplicht om jaarlijks opnieuw een klantenonderzoek uit te voeren. Als u investeert als rechtspersoon wordt gevraagd om op dit formulier ook de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van de rechtspersoon op te geven en een Kamer van Koophandel uittreksel van maximaal 1 maand oud bij te voegen. Aan de hand van het Wwft-formulier doen wij ook een Google check, om te kijken of er geen belemmerende zaken zijn.

Investeerderstoets
Sinds 1 april 2016 geldt voor beleggen een verplichte investeerderstoets. Voorafgaand aan iedere investering vult u deze in. Wanneer u vaker bij ons investeert, vult u bij een volgend project de herhaalde investeerderstoets in. De investeerderstoets is bedoeld om u bewust te maken of u voldoende kennis en ervaring heeft met de financiële sector, beleggen in het algemeen en of u zich bewust bent van de eventuele risico’s die verbonden zijn aan investeren. Op basis van uw antwoorden beoordeelt u zelf of het verantwoord is om te investeren. 

Klantenonderzoek
Aan de hand van de door u ingevulde formulieren voeren wij een klantenonderzoek uit. Er wordt gekeken of de benodigde formulieren compleet en juist zijn ingevuld. Uw legitimatiebewijs wordt gecontroleerd op geldigheid en er wordt gekeken of uw handtekening op de documenten overeenkomt met de handtekening op uw legitimatiebewijs. Daarnaast controleren wij diverse sanctielijsten. Deze worden ook periodiek gedurende uw investering nog gecheckt. Het kan dus zijn dat wij hierover contact met u opnemen als wij vragen hebben. Ook als u al langere tijd klant bij ons bent. De diepgang van het klantenonderzoek wordt afgestemd op de risicogevoeligheid van het type klant. 

Acceptatie en stortingsverzoek
Op basis van de resultaten van het klantenonderzoek  beoordeelt ZIB of de inschrijving in een project passend is, meer hierover leest u hier. Nadat voorgaande onderdelen zijn afgerond en goedgekeurd, ontvangt u van ons het stortingsverzoek met daarin het totaal te betalen bedrag en de uiterlijke betaaldatum. Tevens staat in deze brief in welke risicoclassificatie u bent ingedeeld. Wanneer u overgaat tot betaling is de inschrijving definitief en zijn alle stappen ondernomen om een weloverwogen investering aan te gaan.

Ook investeren?
Wilt u ook investeren in een beleggingsproject en op de langere termijn rendement realiseren? Bij ZIB hebben we elk jaar een aantal mooie beleggingsprojecten op het gebied van recreatief vastgoed, zorgvastgoed en private equity. Meld u aan voor onze nieuwsbrief, zodat u als eerste op de hoogte bent van nieuwe beleggingskansen!