Terug

Moerdijk Housing - crowdfundingdienst | startdatum 31-10-2023

Rente
6,0%
Kredietscore
2,75
Risico classificatie
Gemiddeld
Max. looptijd
9 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 4.995.000
Doelbedrag
€ 4.995.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 4.995.000
Projectinfo

Kernpunten Project Moerdijk Housing

 • Deelname vanaf € 1.000 (obligaties van € 100 per stuk) en daarna in stappen van € 500
 • Rente van 6,00% rente per jaar*, de rente wordt elk half jaar uitbetaald
 • Indirecte investering in vastgoed met de Gemeente Moerdijk als huurder
 • De inschrijfperiode was van 22 september tot en met 24 oktober óf zoveel eerder als het project was volschreven
 • Bij deelname eenmalig 1,0% emissiekosten over investeringsbedrag
 • De startdatum waarop de obligaties zijn uitgegeven is 31 oktober 2023
 • Looptijd van de investering is 9 jaar, vanaf 2024 kun jaarlijks aflossingsmogelijkheid

Project Moerdijk Housing en de Uitgevende Instelling
Met dit project is geïnvesteerd in moderne en duurzame tijdelijke huisvesting in de gemeente Moerdijk. Investeerders hebben deelgenomen door middel van obligaties. De Uitgevende Instelling en eigenaar van het vastgoed is XXI-VG B.V.. Deze heeft 49.950 obligaties van elk € 100 uitgeven (totaal € 4.995.000). Het volledige bedrag is door XXI-VG B.V. gebruikt voor de herfinanciering van het vastgoed. Met de huuropbrengsten van het vastgoed betaalt XXI-VG B.V. de jaarlijkse rente en aflossing op de obligaties. XXI-VG B.V., is onderdeel van KaFra Holding B.V. Meer informatie hierover lees je in de brochure en het Blad met essentiële informatie.

Wil je meer weten over KaFra Housing? Bekijk dan onderstaande video, waar directieleden Karolina Swoboda en Frank van Gool vertellen waarom zij deze financiering nodig hadden.

Waar bestaat het vastgoed uit?
Het vastgoed, dat bestaat uit drie moderne, duurzame en modulaire appartementsgebouwen, wordt voor 10 jaar verhuurd aan de gemeente Moerdijk voor de tijdelijke opvang van maximaal 300 mensen uit Oekraïne die ontheemd zijn. Elke appartementsgebouw heeft 16 appartementen waar 4 personen kunnen wonen en daarnaast 14 studio’s voor twee personen. Alle appartementen en studio’s zijn gemeubileerd en van alle gemakken voorzien. De locatie is gerealiseerd in een parkachtige omgeving en is in het voorjaar van 2023 in gebruik genomen. 

Inschrijfperiode
De inschrijfperiode is inmiddels gesloten. Instappen kon vanaf € 1.000 en daarna in stappen van € 500. De inschrijfperiode liep van 22 september 2023 tot 4 oktober 2023 om 11.45 uur. De inschrijvingen zijn behandeld op volgorde van binnenkomst van de volledige inschrijfdocumentatie.

Wat krijg je ervoor terug
Investeerders ontvangen een jaarlijkse rente van 6,00% over de investering. Deze wordt berekend vanaf de datum dat de Obligaties zijn uitgegeven (31 oktober 2023). De rente wordt achteraf per half jaar uitbetaald (per 31 december en 30 juni), op uiterlijk de 15e dag na afloop van het half jaar. 

Terugbetaling van je inleg
De maximale looptijd van de obligaties is 9 jaar. Jaarlijks is er een bedrag beschikbaar voor aflossing. Investeerders kunnen zich jaarlijks aanmelden om (een deel) van de obligaties terugbetaald te krijgen. Hierdoor kan de looptijd voor investeerders korter zijn dan de maximale looptijd. De eerste aflossing staat gepland per 31 december 2024 en de laatste aflossing, van het restantsaldo aan Obligaties, staat op 31 december 2032. Over de aflossing van de obligaties lees je meer in het Blad met essentiële beleggingsinformatie en de brochure.

Tijdens de looptijd
Tijdens het project ontvangen de investeerders regelmatig per nieuwsbrief een update waarin ze op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen, de halfjaarlijkse rentebetalingen en aflossingsmogelijkheden. Daarnaast worden ze uitgenodigd voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst. 

Veelgestelde vragen
Druk op de button hieronder voor de veelgestelde vragen. 

Bekijk de veelgestelde vragen

Risico's
Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Onder het tabblad ''Risico's'' lees je meer over de bijbehorende risico's en de kredietscore.
Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

Kernpunten Project Moerdijk Housing
De Uitgevende Instelling heeft 49.950 verhandelbare Obligaties van € 100 per stuk uitgegeven, in totaal € 4.995.000.

 • Deelname vanaf € 1.000 (obligaties van € 100 per stuk) en daarna in stappen van € 500
 • Een rente van 6,00% rente per jaar*, de rente wordt elk half jaar uitbetaald
 • Indirecte investering in vastgoed met de Gemeente Moerdijk als huurder
 • De inschrijfperiode liep van 22 september tot en met 24 oktober, óf zoveel eerder wanneer het project volschreven is
 • Eenmalig 1,0% emissiekosten over het investeringsbedrag
 • Maximale looptijd van de investering is 9 jaar en 2 maanden, met de mogelijkheid om vanaf 2024 jaarlijks af te lossen

Uitgifte obligaties
De datum waarop de obligaties zijn uitgegeven is 31 oktober 2023. Met de uitgifte start de berekening van je rente. 

*Rente op jaarbasis voor belasting. Aan beleggen zijn risico's verbonden. De waarde van je investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Genoemde data onder voorbehoud.

Risico's

Kredietscore, risicoclassificatie en risico's
ZIB BO is de crowdfundingdienstverlener voor dit project en heeft een kredietscore en risicokwalificatie opgesteld. De kredietscore is 2,75 en de risicokwalificatie is ‘gemiddeld’. De risico-analyse bestaat uit het verzamelen en beoordelen van informatie over de Uitgevende Instelling omtrent de investering met betrekking tot financiële factoren en niet-financiële factoren. Onderstaand lees je een toelichting op de methode die gebruikt is voor deze berekening.

Kredietscore Project Moerdijk Housing

De aanbieding van Project Moerdijk Housing is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in verhandelbare Obligaties. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. Alle risico’s staan uitgebreid beschreven in Deel C van het Blad met essentiële beleggingsinformatie en in hoofdstuk 7 van de brochure. 

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Je belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen. Evenmin valt je belegging onder de beleggerscompensatiestelsels. Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.


Terug