Terug

Van der Valk Solar Bonaire - crowdfundingdienst | startdatum 01-03-2023

Rente
5,0%
Kredietscore
3,25
Risico classificatie
Gemiddeld
Max. looptijd
10 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 3.000.000
Doelbedrag
€ 3.000.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Projectinfo

Project Van der Valk Solar Bonaire
Bij project Van der Valk Solar Bonaire zijn er 3.000 verhandelbare Obligaties ad. € 1.000 uitgegeven, in totaal € 3.000.000. Bonaire Blue Energy B.V. (de Uitgevende Instelling) heeft het volledige bedrag van de uitgifte gebruikt voor de aanschaf en exploitatie van zonnepanelen en accusysteem op Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire.

Nadere informatie over de investering
Het bedrag van de uitgifte is gebruikt voor ruim 1.800 zonnepanelen en een accusysteem voor de opslag van zonne-energie voor het Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire op het Caribische eiland Bonaire. De op te wekken energie wordt volledig afgenomen door het resort. De Uitgevende Instelling zal de exploitatie en het onderhoud van het zonnepark verzorgen. Het resort is al sinds de oprichting in 1995 in eigendom van de familie Van der Valk. Dankzij het groeiende toerisme op Bonaire is er enige jaren geleden besloten tot het renoveren, upgraden, verduurzaming en het uitbreiden van het resort. In 2021 heeft hiervoor een eerder financieringsproject via ZIB Investments succesvol plaatsgevonden. Als onderdeel van de verduurzaming van het resort wordt er nu geïnvesteerd in zonnepanelen en energieopslag met als doel om het gehele complex in de toekomst duurzaam en zelfvoorzienend te laten worden.

Inschrijfperiode
De inschrijving voor dit project is gesloten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. 

Online presentatie bekijken?
Om je meer informatie te verstrekken over project Van der Valk Solar Bonaire hebben wij een presentatie opgenomen. Hierbij geven wij je meer informatie over beleggen bij ZIB, het project Van der Valk Solar Bonaire en het inschrijfproces. Onderstaand kunt je de presentatie bekijken.

Rentevergoeding
De totale rente op de Obligaties is 5,0% per jaar. Deze wordt berekend vanaf de datum dat de Obligaties worden uitgegeven en bestaat uit twee delen: een directe Rente en een Bonus. De directe Rente is 4,0% per jaar en wordt halfjaarlijks uitbetaald, per 30 juni en 31 december. De Bonus is 1,0% per jaar en zal worden uitbetaald bij Aflossing van de Obligatie. De Bonus wordt berekend vanaf de datum van uitgifte tot datum van Aflossing van de Obligatie.

Terugbetaling tijdens de looptijd
Het project heeft een verwachte looptijd van 10 jaar. De Obligaties worden afgelost in jaarlijkse termijnen. Naar verwachting vindt de eerste Aflossing plaats per 30 juni 2024 en vindt de laatste Aflossing, van het restantsaldo aan Obligaties, plaats per 28 februari 2033. Over de Aflossing van de Obligaties lees je meer in het Blad met essentiële beleggingsinformatie en de brochure.

Uitgifte Obligaties
De obligaties zijn op 1 maart 2023 succesvol uitgegeven.

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld Iedere beslissing tot inschrijving en deelname moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie, Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener van toepassing en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

Kernpunten project Van der Valk Solar Bonaire 

  • Financiering voor installatie en exploitatie van zonnepanelen op het Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire;
  • Uitgifte 3.000 verhandelbare Obligaties, totaal € 3.000.000;
  • Deelname vanaf € 5.000 (5 Obligaties ad. € 1.000);
  • 5,0% rente per jaar (waarvan 4,0% direct per jaar en 1,0% per jaar bij Aflossing);
  • Halfjaarlijkse rentebetalingen;
  • Uitgiftedatum 1 maart 2023;
  • Looptijd 10 jaar, gedurende de looptijd tussentijdse terugbetaling;
  • Je betaalt éénmalig 2,0% Emissiekosten over je deelnamebedrag.

*Rente op jaarbasis voor belasting. De waarde van je investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Risico's

Kredietscore, risico classificatie en risico's
ZIB BO is de crowdfundingdienstverlener voor dit project en heeft een kredietscore en risicokwalificatie opgesteld. De kredietscore is 3,25 en de risicokwalificatie is ‘gemiddeld’. De risico-analyse bestaat uit het verzamelen en beoordelen van informatie over de Uitgevende Instelling omtrent de investering met betrekking tot financiële factoren en niet-financiële factoren. Onderstaand lees je een toelichting op de methode die gebruikt is voor deze berekening.

 Toelichting kredietscore en risicokwalificatie

De aanbieding van project Van der Valk Solar Bonaire is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in verhandelbare Obligaties. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. Alle risico’s staan uitgebreid beschreven in deel C, Risicofactoren, van het Blad met essentiële beleggingsinformatie.

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Je belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen. Evenmin valt je belegging onder de beleggerscompensatiestelsels. Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener van toepassing en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.


Terug