Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Binnenkort verwacht: Project Private Equity I

De uitgifte van 4.995 verhandelbare obligaties, ieder groot € 1.000
Uitgevende Instelling: Stichting Financiering Private Equity I
Begeleiding uitgifte: ZIB Beleggingsonderneming B.V.

KERNPUNTEN

  • Uitgifte verhandelbare obligaties in totaal € 4.995.000, voor de aankoop van Preferente Participaties in investeringsfonds private equity;
  • Minimale deelname 15 obligaties (€ 15.000);
  • Vaste rentevergoeding van 5% per jaar*;
  • Looptijd 6 tot 8 jaar;
  • Stortingsdatum investering: 22 mei 2019;
  • Uitgifte 1 juni 2019.

INFO-BIJEENKOMSTEN
Data: Donderdag 25 april en woensdag 1 mei
Locatie: Van der Valk Hotel Dordrecht (Laan van Europa 1600, 3317 DB)
Aanvang: 19.30 uur
Aanmelden kan via het aanmeldformulier, klik hier

HET PROJECT
De opbrengst van de uitgifte van de obligaties zal door Stichting Financiering Private Equity I worden aangewend voor de aanschaf van Preferente Participaties in BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. Dit investeringsfonds heeft als belangrijkste activiteit het participeren in private equity fondsen die risicodragend kapitaal verstrekken aan niet-beursgenoteerde ondernemingen, met het doel om d.m.v. beleggingen in Private Equity fondsen een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

De PE markt is een besloten markt die gedomineerd wordt door fondsen aan de ene kant en institutionele beleggers aan de andere kant. Deze besloten markt wordt nu bereikbaar gemaakt voor individuele investeerders.

De kern van het financieren van bedrijven met PE draait om het faciliteren en financieren van innovatie, groei en werkgelegenheid. Als de volgende levensfase van een onderneming is bereikt, zal de PE-investeerder de onderneming verkopen aan de volgende investeerder of een strategische partij, om enerzijds de onderneming in staat te stellen weer een nieuwe groeifase in te gaan en anderzijds om het rendement voor de investeerder ook daadwerkelijk te realiseren. Meer algemene informatie over het investeren in Private Equity vindt u hier.

De deelname van Stichting Financiering Private Equity I in het investeringsfonds heeft een preferente positie ten opzichte  van gewone participaties, wat betekent dat zij voorrang heeft op winstuitkering en terugbetaling. Op deze wijze kan op de Obligatielening een rente worden uitbetaald van 5% per jaar met een looptijd van 6 tot 8 jaar.

STRUCTUURSCHEMA

 

INSCHRIJVEN OP DE OBLIGATIES
De inschrijving opent zodra het Informatie Memorandum wordt gepubliceerd op www.zibinvestments.nl. Inschrijven is mogelijk tot en met 22 mei 2019, tenzij de periode verkort of verlengd wordt. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het volledige inschrijfformulier en de bijlagen. Via de website kunt u eenvoudig digitaal inschrijven. Een digitale inschrijving kan snel worden afgewikkeld. De stortingsdatum op de obligaties is voorzien op 22 mei 2019, waarna de uitgifte zal plaatsvinden per 1 juni 2019. Iedere beslissing tot inschrijving en deelname moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden ZIB BO en de Obligatievoorwaarden.

MEER INFORMATIE
Alle informatie over het project vindt u binnenkort op de website. Om het Informatie Memorandum per post te ontvangen, klik hier.

Wijzigingen voorbehouden.

* Rente op jaarbasis, voor belasting. De waarde van uw investering kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Eénmalige kosten bij inschrijving bedragen 2% over uw investering.