Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

Private Equity II - Private equity / startdatum 2-12-2019

Startdatum
2 december 2019
Rente
5%
Max. looptijd
5,5-8 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 4.231.000
Doelbedrag
€ 4.231.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 4.231.000
Projectinfo

Aanvulling op het Informatie Memorandum: 
De ruimte voor de investering is begrensd op € 4.231.000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het addendum bij het Informatie Memorandum.

Het project
In april 2019 is project Private Equity I met succes bij ons van start gegaan. Project Private Equity II betreft een tweede investeringsronde in hetzelfde fonds.

Bij Private Equity II investeert u indirect in privaty equity fondsen, door middel van verhandelbare obligaties. Met de opbrengst van de uitgifte van deze obligaties zal Stichting Financiering Private Equity II preferente participaties aanschaffen in BB Capital Fund Investments; een investeringsfonds met als belangrijkste activiteit het participeren in private equity fondsen. Lees hier meer over private equity.

Rentebetaling en aflossing op de obligaties
De deelname van Stichting Financiering Private Equity II in het investeringsfonds heeft een preferente positie ten opzichte van gewone participaties. Dit betekent dat zij voorrang heeft op winstuitkering en terugbetaling. Op deze wijze kan op de obligatielening een vaste rente worden uitbetaald van 5,0% per jaar met een looptijd van 5,5 tot 8 jaar.

Inschrijven gesloten
De inschrijving voor dit project is gesloten. Wilt op de hoogte gehouden worden van nieuwe investeringsmogelijkheden? Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Uitgifte obligaties
De obligaties zijn op 2 december 2019 succesvol uitgegeven.

                                   

Kernpunten

Kernpunten project Private Equity II

  • Investeer via verhandelbare obligaties
  • Minimale deelname 15 obligaties (€ 15.000)
  • Rentevergoeding van 5,0% per jaar*
  • Looptijd 5,5 tot 8 jaar
  • Verwachte stortingsdatum 25 november 2019
  • Uitgiftedatum 2 december 2019
Rente op jaarbasis, voor belasting. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De éénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering.
Beleggen geeft risico’s. U kunt (een deel van) uw geld verliezen.

De volledige informatie met betrekking tot dit project vindt u in het Informatie Memorandum.

Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als investeerder?

Geen zekerheid van beleggingsopbrengsten:
Het risico bestaat dat de Fondsmanager van BB Capital Fund Investments
Coöperatief U.A., waarin via Stichting Financiering Private Equity II wordt
geïnvesteerd, niet in staat zal zijn om bepaalde geschikte investeringen te
vinden waarin BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. kan investeren.
Er kan geen zekerheid worden gegeven dat BB Capital Fund Investments
Coöperatief U.A. in staat zal zijn om inkomsten te genereren voor haar
investeerders of dat het rendement in overeenstemming zal zijn met de
risico's van beleggen in de soorten activa en transacties waarin BB Capital
Fund Investments Coöperatief U.A. voornemens is te investeren. Activiteiten
van de Fondsmanager en het investeringsteam uit het verleden bieden geen
garantie voor toekomstig succes. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële
situatie voor de uitgevende instelling en daarmee de mogelijkheden voor de
uitbetaling van de rente en de aflossing aan de obligatiehouders.

Fondsomvang kleiner dan beoogd:
Het risico bestaat dat BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A., waarin
via Stichting Financiering Private Equity II wordt geïnvesteerd, minder
inschrijvingen ontvangt dan het als doel had, wat een negatief effect kan
hebben op het vermogen om de investeringsdoelstelling en -strategie te
bereiken. Daarnaast kan dit een negatief effect hebben op de uitbetaling van
de winstrechten en/of de inkoop van de Preferente Participaties van Stichting
Financiering Private Equity II en daarmee dus ook op de uitbetaling van de
rente en de aflossing aan de Obligatiehouders.

Verzuim om kapitaalbijdragen te leveren danwel financieringsmismatch:
BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A., waarin via Stichting
Financiering Private Equity II wordt geïnvesteerd, gaat op continue basis
investeringsverplichtingen aan ten aanzien van Portefeuillefondsen, die zij
eveneens continue zal trachten af te dekken met geïnvesteerd kapitaal van de
investeerders in BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. Het risico
bestaat dat er een tekort in BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A.
ontstaat als het kapitaal van investeerders en de leningen die BB Capital Fund
Investments Coöperatief U.A. kan aangaan ontoereikend zijn om aan haar
verplichtingen ten opzichte van portefeuillefondsen te voldoen. In dat geval
kan BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. onderworpen worden aan
de bepalingen in de fondsdocumentatie van de portefeuillefondsen die zien op
verzuim van investeerders, ten gevolge waarvan aan BB Capital Fund
Investments Coöperatief U.A. verplichtingen kunnen worden opgelegd tot
betaling van een boete of rente, het recht op uitkeringen door die
portefeuillefondsen kan worden beperkt en ten gevolge waarvan BB Capital
Fund Investments Coöperatief U.A. haar investeringen in die
portefeuillefondsen geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Hierdoor kan
BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. beperkt worden om haar
beleggingsdoelstellingen te realiseren, waaronder de mate van diversificatie.
Eveneens kan het rendement van BB Capital Fund Investments
Coöperatief U.A. nadelig worden beïnvloed en in bepaalde situaties kan dit
leiden tot liquidatie van BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. als
geheel, met aanzienlijke verliezen. Dit betekent voor de obligatiehouders dat
zij mogelijk hun rendement geheel of gedeeltelijk en/of hun inleg geheel of
gedeeltelijk kunnen verliezen.

Een overzicht van alle risico's vindt u in het Informatie Memorandum (hoofdstuk 6).


Terug