Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

ZIB Zandvoort CV - Recreatief vastgoed

Startdatum
12-12-2018
Rente
5%
Max. looptijd
17 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 24.700.000
Doelbedrag
€ 24.700.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 66.700.000
Aantal participaties
9.880
Minimaal aantal participaties
40
Waarde participatie
€ 2.500,00
Projectinfo

Oprichting

ZIB Zandvoort CV is in 2018 opgericht. De totale investeringsbegroting van ruim € 66 miljoen is aangewend voor de aankoop en upgrading van 120 cottages, hotel en centrumvoorzieningen op Center Parcs Zandvoort. De investering is deels gefinancierd met een een eigen vermogen van € 24,7 miljoen, 

Het in 1989 geopende Park Zandvoort is gelegen aan het brede Noord-Hollandse zandstrand en de levendige boulevard langs de Noordzee. Het park ligt naast het circuit van Zandvoort en dichtbij de steden Haarlem en Amsterdam. Het vakantiepark telt 428 cottages en een hotel. Het park biedt een ruim assortiment aan activiteiten en voorzieningen. Zo is er onder andere een subtropisch zwemparadijs met een 25-meter bad om baantjes te trekken én om film te kijken in de Aqua Cinema. Daarnaast is er een indoor trampolinepark (Jump XL), een fietsverhuur, een kinderboerderij, een supermarkt en diverse restaurants en er kan gebruikt gemaakt worden van diverse spel- en sportactiviteiten. 

Inschrijving

De inschrijving is in november 2018 gesloten. Op alle 9.880 participaties is inschrijving ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 12 december 2018 zijn de participaties in ZIB Zandvoort CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Zandvoort CV bedraagt per 1 januari 2021 € 24.700.000 (9.880 participaties).

Kernpunten
  • Totale investering van € 66,7 miljoen in Center Parcs Park Zandvoort;
  • Eigen vermogen van € 24,7 miljoen, verdeeld over 9.880 Participaties, onderverdeeld in: Participaties A (€ 7.450.000), B (€ 11.750.000) en C (€ 5.500.000);
  • Minimale deelname 40 participaties, ieder groot € 2.500 (€ 100.000), exclusief 2% emissiekosten;
  • Het vakantiepark wordt geëxploiteerd door Center Parcs Netherlands NV, onder garantie van Pierre et Vacanses SA;
  • 4% geprognosticeerd vast rendement op jaarbasis, vóór belasting*;
  • Verwachte looptijd van fonds bedraagt 17 jaar;
  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 15 jaar;
  • De participanten hebben jaarlijks een exitmogelijkheid;
  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten per 1 januari en 1 juli.

Rente op jaarbasis, voor belasting. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's voor als investeerder?

Huurrisico:
Dit betreft het risico dat Center Parcs Netherlands N.V. niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen.

Ontwikkelingsrisico:
Bij het upgraden van het vastgoed kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat. Hierbij kan gedacht worden aan meerkosten, stakingen, extreme weersomstandigheden etc. Deze situaties kunnen niet alleen leiden tot extra kosten of vertraging maar in het ergste geval tot het niet opleveren van de upgrading waardoor de huurovereenkomst beperkt blijft tot vijftien jaar.

Herfinancieringsrisico:
De bancaire leningen hebben een looptijd van vijf jaar en 1,5 maand. Nadien kunnen deze leningen verlengd worden c.q. kan met een andere financier een nieuwe lening worden afgesloten. In het geval dat er geen financiering wordt gekregen c.q. een financiering wordt gekregen met gewijzigde voorwaarden loopt het Fonds risico’s.

Een overzicht van alle risico's vindt u in het Informatie Memorandum (hoofdstuk 10).


TerugNieuwsberichten