Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

Variety Investments Fund NV (Seacoast Fonds) - Diverse locaties

Startdatum
Mei 2006
Max. looptijd
26 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 8.500.000
Doelbedrag
€ 8.500.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 44.800.000
Projectinfo

Variety Investments Fund NV ('VIF') is opgericht op 23 mei 2006 (destijds onder de naam ZIB Investments NV). VIF heeft belegd in vastgoed en in participaties in vastgoedfondsen.

Per 1 juli 2018 bestaat de portefeuille nog uit bedrijfsmatig verhuurd vastgoed te Boxmeer en een deelname in twee vastgoedfondsen.

De minimale deelname in VIF betrof € 50.000 per certificaathouder. Beheerder is Seacoast Investments B.V. Voor dit project geldt geen vergunning- en prospectusplicht; het valt buiten AFM-toezicht.

Kernpunten
  • De totale investering bedraagt € 44.800.000.

  • VIF heeft onder meer belegd in participaties in vastgoedfondsen, achtergestelde leningen, vastgoed, en andere aan vastgoed gerelateerde beleggingen en liquiditeiten.

  • Geplaatst vermogen € 8.500.000 (uitgifte (certificaten van) aandelen: 2006: € 2.750.000, 2007: € 750.000, 2008: € 5.000.000).

  • Deelname met tenminste 50.000 certificaten van aandelen, ieder nominaal groot € 1,-.

Terug