Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

ZIB Volendam CV - Volendam

Startdatum
Juli 2006
Rente
9,25%
* Hiervan wordt 7% jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij inkoop van de participaties.
Max. looptijd
17 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 8.075.000
Doelbedrag
€ 8.075.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 30.950.000
Aantal participaties
3.230
Minimaal aantal participaties
5
Waarde participatie
€ 2.500,00
Waarde afboeking
€ 0,00
Projectinfo

Oprichting

ZIB Volendam CV is in 2006 opgericht en heeft haar vermogen aangewend voor de aankoop van de grond en de realisatie van 187 woningen/appartementen, een gedeelte van het centrumgebouw en bijbehorende inventaris en installaties op Marinapark Volendam, gelegen op circa 33.000 m2 eigen grond aan het IJsselmeer te Volendam. In 2012 zijn 8 zespersoons woningen samengevoegd tot 4 twaalfpersoons types, waardoor de vastgoedportefeuille nu nog 183 woningen/appartementen bevat.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten. In totaal zijn er voor 4.730 participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 4 juli 2006 zijn de participaties in ZIB Volendam CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Volendam CV bedraagt per 1 januari 2019 € 4.275.000 (1.710 participaties).

Kernpunten
  • Totale investering van € 30.950.000.

  • Investering in 187 woningen/appartementen, een gedeelte van het centrumgebouw en bijbehorende inventaris en installaties op Marinapark Volendam.

  • Eigen vermogen van € 8.075.000, verdeeld over 3.230 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij minimale deelname 5 participaties bedraagt.

  • 9,25% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting. Hiervan wordt 7% jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij inkoop van de participaties*.

  • Huuropbrengst bedraagt € 2.260.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 2,75%).

  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 15 juni 2027.

  • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 december 2023.

  • De participanten hebben jaarlijkse exitmogelijkheden. Tussentijdse overdracht enkel mogelijk per 1 juli en na toestemming medeparticipanten. Aanmelden voor 1 mei.

  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug