Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

Bruinisse Vastgoed - Bruinisse

Startdatum
15 januari 2018
Rente
5%
* 4% op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en 1% op jaarbasis bij aflossing
Risico classificatie
A I
Max. looptijd
15 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 13.850.000
Doelbedrag
€ 13.850.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 13.850.000
Waarde betalingsachterstand
€ 0,00
Waarde afboeking
€ 0,00
Projectinfo

1 juli 2019 • Bruinisse Vastgoed afgerond

Per 1 juli 2019 is het project beeindigd. Alle investeerders zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag, de uitkering bij inkoop en de uitkering over het 2e kwartaal 2019 uitbetaald gekregen. 

Project Bruinisse Vastgoed

Voor de aankoop en restyling van 58 woningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse is een Geldlening verstrekt aan Bruinisse Vastgoed B.V. (Geldnemer). Dit vastgoed is door de Geldnemer gekocht van de huidige eigenaar en wordt voor lange termijn verhuurd aan Roompot Recreatie Beheer B.V.

Kernpunten
 • Het Project: Financiering van de koop en restyling door Bruinisse Vastgoed B.V. van 58 recreatiewoningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse. Totale investeringsbegroting, inclusief onvoorziene kosten € 13.850.000,-.

 • Geldlening maximaal groot € 13.850.000,- te verstrekken door Geldgevers via ZIB Crowdfunding, aan Bruinisse Vastgoed B.V., ten behoeve van het Project. Er zal door Bruinisse Vastgoed B.V. geen bancaire financiering worden aangetrokken.

 • De 58 recreatiewoningen zullen door Bruinisse Vastgoed B.V. verhuurd gaan worden aan Roompot Recreatie Beheer B.V. op basis van een 15-jarige 'triple-netto' huurovereenkomst met een huursom ad € 1.125.000,- en een jaarlijkse indexatie van 1,5%. Alle kosten van exploitatie, onderhoud en vervanging zijn voor rekening van de huurder. Roompot Holding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de huurverplichtingen.

 • Geldgevers kunnen investeren vanaf € 2.500,- of een veelvoud daarvan. Via het platform ZIB Crowd kan een particuliere investeerder maximaal € 80.000,- in projecten investeren. Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum.

 • Geldgevers ontvangen op de Geldlening een rente van 5% (waarvan 4% op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en 1% op jaarbasis bij aflossing). Rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald, voor het eerst per 2 april 2018.

 • De looptijd van de Geldlening is 15 jaar. Tussentijds vinden aflossingen plaats. Geldgevers hebben de mogelijkheid zich halfjaarlijks aan te melden voor aflossing. Indien er geen aanmeldingen zijn, wordt het af te lossen bedrag pro rata verdeeld over de Geldgevers. Gedurende de eerste 1,5 jaar is geen sprake van verplichte aflossing, maar kunnen Geldgevers zich wel aanmelden voor vrijwillige aflossing.

 • Er worden zekerheden gevestigd ten behoeve van de Geldgevers: eerste hypotheekrecht op recreatiewoningen en verpanding huurpenningen. Het onroerend goed heeft een taxatiewaarde ad € 16,1 mln.

 • De vorderingen uit hoofde van de Geldlening zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar.

 • ZIB Crowdfunding kwalificeert de investering in het project volgens haar risicoclassificatie als Defensief (A, I).

 • Geldgevers betalen bij storting eenmalig 2% Emissiekosten. Deze kosten verhogen het te storten bedrag en worden niet meegenomen bij de berekening van rente. Er zijn overigens geen jaarlijkse kosten voor de Geldgevers voor het crowdfundingplatform.

 • Inschrijving is mogelijk na presentatie van het volledige Informatie Memorandum ultimo november 2017. Storting van de investering is gepland per 9 januari 2018.

 • ZIB Crowdfunding B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000039.

* Een beslissing tot inschrijving in het Project dient gebaseerd te zijn op de volledige inhoud van het Informatie Memorandum en komt pas tot stand na invullen en ondertekenen van het Inschrijfformulier, de Geldleningsovereenkomst, het Wwft-formulier en de Investeerderstoets


TerugNieuwsberichten