Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Beleggingsmogelijkheden

Binnen ZIB bieden we diverse beleggingsmogelijkheden aan. Iedere vorm van beleggen heeft zijn eigen structuur en de bijhorende wet- en regelgeving. In het kort:

ZIB Investments: Recreatieve vastgoedfondsen in de vorm van commanditaire vennootschappen, met een looptijd van +10jaar. De investeerders (participanten/ commanditaire vennoten) vormen samen met een beherend vennoot de CV. ZIB Investments Beheer BV treedt op als beheerder van het fonds.

Kenmerken:

  • Halfjaarlijkse uitkeringen van rendement
  • Besloten fondsen waarbij deelname niet verhandelbaar is
  • Terugbetaling inleg vindt plaats binnen de looptijd
  • Alle afspraken liggen vast in prospectus en de CV-overeenkomst

ZIB Crowdfunding: Bij deze vorm van beleggen (crowdfunding) worden via het crowdfundingplatform geldgevers en geldnemers bij elkaar gebracht zonder tussenkomst van banken. ZIB Crowdfunding richt zich op projecten in met name maatschappelijk relevant vastgoed en commercieel vastgoed waarbij een lening wordt verstrekt aan een onderneming/instelling met stabiel track-record.

Kenmerken:

  • Investeerders ontvangen per kwartaal rentebetaling
  • De lening is niet verhandelbaar, terugbetaling binnen de looptijd
  • Alle afspraken worden vastgelegd in de geldleningsovereenkomst tussen geldnemer en geldgevers

ZIB Beleggingsonderneming: Bij deze vorm van beleggen fungeert ZIB Beleggingsonderneming BV als tussenpersoon bij het invullen van de financieringsbehoefte van een onderneming, middels een obligatielening. De onderneming is de uitgevende instelling en geldnemer van de obligatielening waarin investeerders verhandelbare obligaties verkrijgen. Projecten bestaan met name uit maatschappelijk relevant vastgoed en commercieel vastgoed waarbij een lening wordt verstrekt aan een onderneming/instelling met stabiel track-record.

Kenmerken:

  • Investeerders ontvangen rente per kwartaal 
  • De obligaties zijn tussentijds verhandelbaar
  • Alle afspraken worden vastgelegd in de obligatieleningovereenkomst

Voor alle beleggingsmogelijkheden geldt dat er jaarlijks een bijeenkomst plaatsvindt om investeerders te informeren over ontwikkelingen in het betreffende vastgoedfonds/project.

Klik hieronder voor meer informatie.