Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Aanvragen vastgoedfinanciering

ZIB richt zich op financieringen aan ondernemingen ten behoeve van vastgoed (vastgoedherstructurering/ renovatie/ vastgoedontwikkeling). Er wordt geen krediet verstrekt aan consumenten. Geldnemers worden niet online geacquireerd, hiervoor wordt persoonlijk contact opgenomen. Minimale looptijd van 5 jaar waarbij aflossing gedurende de looptijd plaatsvindt.

Sectoren

  • Zorgsector
  • Commercieel vastgoed, mits eigen gebruik
  • Recreatief vastgoed mits in samenwerking met exploitant
  • Overige maatschappelijke projecten

Enkele criteria voor aanvraag lening

  • Ondernemingen of instellingen met stabiel track record en verdienpotentieel
  • Geen start-ups/horeca
  • Vanwege omvang van transacties veelal sprake van maatwerk
  • Vestigen aanvullende zekerheden t.b.v. geldgevers

Uitgangspunten voor selectie

Voor acceptatie van een leningaanvraag wordt een uitgebreide due diligence van de ondernemer/geldnemer uitgevoerd. Ondernemer dient hieraan volledige medewerking te verlenen. Bij de beoordeling wordt o.a. gekeken naar de manier waarop de ondernemer invulling geeft aan het bedrijf, wat de kenmerken van het bedrijf zijn en wat de financiële haalbaarheid van de ambities is.

Indien uw aanvraag aansluit bij bovenstaande en u met ons contact op wilt nemen, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen. U ontvangt vervolgens nader bericht.

Contactgegevens
Uw bericht
Vul hieronder aanvullende gegevens in: